Please fill this field
Rovana PLUMB Rovana PLUMB
Rovana PLUMB

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Pirmininko pavaduotoja

Rumunija - Partidul Social Democrat (Rumunija)

Gimimo data : , Bucureşti

Pagrindinis puslapis Rovana PLUMB

Narė

TRAN
Transporto ir turizmo komitetas
D-CN
Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika

Pavaduojanti narė

ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
REGI
Regioninės plėtros komitetas
FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pastarojo meto veikla

Stambulo konvencija ir smurtas prieš moteris (diskusijos) EN

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-128-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas (A9-0209/2020 - David Cormand) EN

25-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – I voted the report on sustainable single market for consumers and businesses, because now more than ever, there is the need to reform the Single Market in a way that it promotes sustainable production and consumption and workers´ rights, improves the Union’s strategic resilience and autonomy and enhances technological leadership, through more cooperative and sustainable new business models and fundamental changes to existing ones. It needs to progress towards a reinforced integration between the non-toxic Circular Economy, the industrial strategy and consumer protection, ensuring environmental and social sustainability on the entire supply chain, to raising the public awareness and ensuring availability and easy access to information. It sought to emphasize that the transition to climate neutrality by 2050 at the latest and the transition to a sustainable single market create new business opportunities and jobs, assuring robust financial support through Recovery Plan, paying more attention to business as well as to consumers, guided by the spirit of European solidarity and respect for the principles of the Green Deal. Also, it is indicated that the global value chains need to be diversified, through the new rules for e-commerce, enhancing application of Green Public Procurement and stimulating the use of EMAS and eco-labeling.

Nauja Europos pramonės strategija (A9-0197/2020 - Carlo Calenda) RO

25-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Am votat acest raport deoarece consider că Uniunea are nevoie de o strategie industrială care să contribuie la redresarea industrială în urma crizei economice actuale, să atragă investiții, să faciliteze accesul la capital și să stimuleze concurența efectivă. Deoarece industria reprezintă peste 20 % din economia UE, angajând aproximativ 35 milioane de persoane, Comisia este invitata să stimuleze cererea internă a Uniunii și creșterea pe termen lung prin atragerea mai multor investiții, atât publice, cât și private, în cercetare și inovare, în dezvoltarea de noi tehnologii sustenabile și digitale, inclusiv în industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă, în noi rețele de infrastructură și în proiecte compatibile cu obiectivele Pactului verde european, ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă si ale Acordului de la Paris privind clima. Salut propunerea Comisiei de a crea un nou instrument de redresare denumit Next Generation EU (NGEU), în valoare de 750 de miliarde EUR. In acest context, consider că mecanismele economice create de fiecare stat membru pentru a ajuta IMM-urile, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile să facă față crizei de lichidități pe termen scurt, sunt utile. La nivel global este nevoie de o strategie industrială vastă, care să includă toate politicile UE și care poate juca un rol însemnat în diplomația economică și „industrială”.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg