Sirpa
PIETIKÄINEN

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų - 8-oji Parlamento kadencija Sirpa PIETIKÄINEN

Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis