Sirpa
PIETIKÄINEN

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) - 8-oji Parlamento kadencija Sirpa PIETIKÄINEN

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

B8-0076/2019

23-01-2019 B8-0076/2019