Sirpa
PIETIKÄINEN

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija Sirpa PIETIKÄINEN

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl tvarių finansų

04-05-2018 A8-0164/2018 PE618.012v02-00 ECON
Molly SCOTT CATO