Sirpa
PIETIKÄINEN

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija Sirpa PIETIKÄINEN

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl integruotos Europos Sąjungos Arkties politikos

08-02-2017 A8-0032/2017 PE589.323v02-00 AFET ENVI
Sirpa PIETIKÄINEN Urmas PAET