Othmar KARAS
Othmar KARAS

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Austrija - Österreichische Volkspartei (Austrija)

Gimimo data : , Ybbs an der Donau

Pagrindinis puslapis Othmar KARAS

Pirmininko pavaduotojas

PE
Europos Parlamentas
Pirmininko pavaduotojo atsakomybės sritys:

 • Ryšiai su nacionaliniais parlamentais (pagrindinė atsakomybės sritis) (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoja D. Charanzová)
 • Parlamentinė demokratija ir šiuolaikinis parlamentarizmas
 • SESV 17 straipsnio įgyvendinimas
 • Informavimo politika ir spauda, įskaitant Europos Parlamento ryšių biurus (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoja K. Barley)
 • Europos diena (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoja P. Picierno)
 • Tyrimų paslaugų Parlamento nariams tarnyba ir biblioteka (EPRS) (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju M. Hojsík)
 • Darbo grupės informacijos ir komunikacijos politikos klausimais pirmininkas
 • Parlamento pirmininko pavadavimas su Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalimis susijusiais klausimais
 • Parlamento pirmininko pavadavimas su Afrikos šalimis ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių organizacija susijusiais klausimais (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju M. Angelu)
 • Parlamento pirmininko pavadavimas su Pasaulio banku ir Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) susijusiais klausimais (antraeilė atsakomybės sritis) (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju P. Silva Pereira)
 • Parlamento pirmininko pavadavimas su daugiašalėmis (saugumo srities) organizacijomis, įskaitant Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO) ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO), susijusiais klausimais (antraeilė atsakomybės sritis) (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoja P. Picierno)

Pirmininko pavaduotojas

FISC
Mokesčių pakomitetis

Narys

BURO
Biuras
ECON
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pavaduojantis narys

ITRE
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
AFCO
Konstitucinių reikalų komitetas
DPAL
Delegacija ryšiams su Palestina
D-US
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
DASE
Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
DMED
Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
DACP
Delegacija AKRVO ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
DCAB
Delegacija Karibų valstybių ir ES parlamentinėje asamblėjoje

Pastarojo meto veikla

Teisės į abortą įtraukimas į ES pagrindinių teisių chartiją (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024) DE

11-04-2024
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Ich konnte dem Entschließungsantrag zur Aufnahme des Rechts auf Abtreibung in die Charta der Grundrechte der EU nicht zustimmen. Die Möglichkeit von Abtreibung sollte überall gewährleistet sein, ist aber kein grundlegendes Menschenrecht. Das grundlegende Menschenrecht ist das Recht auf Leben. Die Abtreibung ist eine individuell begründete Ausnahme.

Gas storage levy EN

11-04-2024 P-001086/2024 Komisija
Klausimai raštu

Kontaktai

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
06E202
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T12023
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex