Neena GILL Neena GILL
Neena GILL
Jungtinė Karalystė

9-oji Parlamento kadencija Neena GILL

Frakcijos

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)

Pirmininkė

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacija ryšiams su Japonija

Pirmininko pavaduotoja

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Narys

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacija ryšiams su Japonija
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacijų pirmininkų sueiga

Pavaduojanti narė

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Užsienio reikalų komitetas
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Čiabuvių tautų teisės (diskusijos) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-271-0000)

Burundis, ypač saviraiškos laisvė EN

16-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-16(4-048-0000)

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Funds EN

01-08-2019 E-002510/2019 Komisija

Klausimai ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM)

Parlamento nariai gali pateikti klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Europos Centriniam Bankui ir klausimų dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo. Tokie klausimai pirmiausia pateikiami atsakingo komiteto pirmininkui. Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis, 141 straipsnis, III priedas

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.