Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narė

Lietuva - Lietuvos socialdemokratų partija (Lietuva)

Gimimo data : , Linkuva

Pagrindinis puslapis Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Pirmininko pavaduotoja

EMPL
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Narė

FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

CULT
Kultūros ir švietimo komitetas
DSCA
Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

Pastarojo meto veikla

Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje (C9-0212/2020)

08-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavau už šį pasiūlymą. Atsižvelgiant į šį Komisijos pasiūlymą dėl Prancūzijai skirto įgaliojimų suteikimo sprendimo, šiuo pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Direktyvos (ES) 2016/798 3 straipsnio 7 punktą, kuriame apibrėžiama sąvoka „nacionalinė saugos institucija“, siekiant užtikrinti geležinkelių saugą pagal tą direktyvą ir geležinkelių sąveiką pagal Direktyvą (ES) 2016/797. Siekiama užtikrinti, kad įstaiga, kuriai valstybės narė ir trečioji šalis pavedė su geležinkelių sauga ir sąveika susijusias užduotis pagal ES sudarytą arba jos įgaliotą sudaryti tarptautinį susitarimą, pagal Sąjungos teisę galėtų būti laikoma nacionaline saugos institucija.

Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio (C9-0211/2020) EN

08-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

I supported this proposal . The aim of this proposal is to empower France to negotiate an international agreement with the United Kingdom to ensure the safe and efficient operation of the Channel Fixed Link by retaining a single safety authority responsible for the whole of this infrastructure, and to lay down the specific requirements that the proposed agreement must comply with, such as the obligation for the Intergovernmental Commission to apply Union rules on railway safety and interoperability.

Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos (C9-0286/2020)

08-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavau už šį pasiūlymą. COVID-19 pandemijos protrūkis ir susijusi visuomenės sveikatos krizė yra beprecedentis iššūkis valstybėms narėms ir didelė našta ekologine gamyba užsiimantiems veiklos vykdytojams. Veiklos vykdytojai deda visas pastangas į ekologinės gamybos ir prekybos srautų išlaikymą ir negali pasirengti naujų Reglamente (ES) 2018/848 nustatytų teisės nuostatų taikymui. Todėl labai tikėtina, kad valstybės narės ir ekologine gamyba užsiimantys veiklos vykdytojai negalės užtikrinti tinkamo to reglamento įgyvendinimo ir taikymo nuo 2021 m. sausio 1 dTodėl, siekiant užtikrinti sklandų ekologinės gamybos sektoriaus veikimą, suteikti teisinį tikrumą ir išvengti galimo rinkos sutrikdymo, būtina atidėti Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios datą ir tam tikras kitas tame reglamente nurodytas nuo tos datos skaičiuojamas datas.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg