Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Biuro narys

Lietuva - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Lietuva)

Gimimo data : , Vilnius

Pagrindinis puslapis Valdemar TOMAŠEVSKI

Pirmininko pavaduotojas

D-BY
Delegacija ryšiams su Baltarusija

Narys

REGI
Regioninės plėtros komitetas
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys

DEVE
Vystymosi komitetas
DROI
Žmogaus teisių pakomitetis

Pastarojo meto veikla

Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík)

08-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Parėmiau pranešimą, kadangi ES vidaus rinkai yra būdinga atvira konkurencija ir joje siekiama sudaryti vienodas sąlygas taikant suderintą reglamentavimo sistemą, remiantis tarptautiniais standartais ir priežiūros institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje. Todėl tie patys principai visoms finansų įstaigoms turėtų tapti ir ES strategijos pagrindu ir skaitmeninių finansų srityje.
Dėl to svarbu, kad Komisija, rengdama tarptautinius standartus, glaudžiai bendradarbiautų su reguliavimo institucijomis, nepakenkiant Sąjungos prerogatyvai priimti Sąjungos aplinkybes atitinkančių reglamentavimo ir priežiūros nuostatų. Taigi nepamirškime, kad visos naujos teisinės priemonės turi kruopščiai ir žiūrint į ateitį įvertinti rizikas ir naudas, visų pirma vartotojams, nes jie yra labiausiai paveikti finansų ar bankų sistemos pokyčių. Todėl visuose naujuose teisės aktuose pirmiausia reikia atsižvelgti į klientų gerovę. Šis principas turi būti mūsų prioritetas.

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai (diskusijos) PL

06-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-06(2-126-5000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg