Patrick
LE HYARIC

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas - 8-oji Parlamento kadencija Patrick LE HYARIC

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais FR

14-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-14(1-246-0000)

Lisabonos sutarties vertinimas (diskusija aktualia tema) FR

24-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-24(3-374-0000)

Perkėlimų poveikis darbuotojams ir regionams (diskusijos) FR

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(3-557-0000)

Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas (diskusijos) FR

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2-426-0000)

Padėtis Gazos Ruože FR

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(4-121-0000)

Įmonių socialinė atsakomybė (diskusijos) FR

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(3-577-0000)

Teisinė valstybė Maltoje (diskusijos) FR

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2-345-0000)