Patrick
LE HYARIC

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija Patrick LE HYARIC

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis