Europos Parlamento nariai

Europos Parlamentą sudaro 705 nariai, išrinkti 27-iose išsiplėtusios Europos Sąjungos valstybėse narėse. nariai renkami 5 metams per tiesioginius visuotinius rinkimus.

Ieškoti EP narių pagal šalį

Ispanija (Kanarų salos)
Prancūzija (užjūrio departamentai ir regionai)
Portugalija (Madeira, Azorų salos)
image/svg+xml Airija Malta Belgija Liuksemburgas Portugalija Švedija Kroatija Bulgarija Kipras Austrija Čekija Danija Vengrija Lenkija Slovakija Slovėnija Vokietija Estija Suomija Latvija Lietuva Rumunija Nyderlandai Italija Graikija Prancūzija Ispanija

EP nario paieška

705 nariai

Rodyti sąrašą

Apie EP narius

Kiekviena šalis pati priima sprendimą dėl rinkimų organizavimo formos, tačiau turi užtikrinti lyčių lygybę ir slaptą balsavimą. ES rinkimai paremti proporciniu atstovavimu. Rinkimų teisės amžius yra 18 metų, išskyrus Austriją, kur šis amžius yra 16 metų. Vietos skiriamos remiantis kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiumi. Šiek tiek daugiau negu trečdalis EP narių yra moterys. EP nariai susibūrę į frakcijas pagal politines pažiūras, o ne pagal pilietybę. EP nariai dirba savo rinkimų apygardose, Strasbūre – kur vyksta 12 plenarinių sesijų per metus – ir Briuselyje, kur EP nariai dalyvauja papildomuose plenariniuose posėdžiuose, taip pat komitetų ir frakcijų posėdžiuose. EP nariams taikomos nuostatos ir sąlygos išdėstytos 2009 m. statute.