Please fill this field
Tonino PICULA Tonino PICULA
Tonino PICULA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Horvātija - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Horvātija)

Dzimšanas gads : , Mali Lošinj

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Tonino PICULA

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ES reģionos vērojamo demogrāfisko tendenču apvēršanu pretējā virzienā, izmantojot kohēzijas politikas instrumentus

07-12-2020 AGRI_AD(2020)657414 PE657.414v02-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

ATZINUMS par Eiropas Datu stratēģiju

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg