Please fill this field
Romana JERKOVIĆ Romana JERKOVIĆ
Romana JERKOVIĆ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Horvātija - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Horvātija)

Dzimšanas gads : , Split

Sākums Romana JERKOVIĆ

Locekle

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
D-AL
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
BECA
Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Eiropas farmācijas stratēģija (debašu turpināšana) HR

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-046-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Iepirkumu pārredzamība un Covid-19 vakcīnu pieejamība (debates) HR

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-110-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

ATZINUMS par ES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimālu izmantošanu

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Maria SPYRAKI
Romana JERKOVIĆ
Romana JERKOVIĆ

Vietnē “EP Newshub”

Svaka treća žena i djevojka doživi fizičko ili seksualno nasilje tijekom života, najčešće od strane intimnog partnera. Na svima nama je velika odgovornost, te moramo odlučno ustati protiv nasilja nad ženama u društvu.#OrangeTheWorld #StopGBV #IstanbulConvention https://t.co/ce8LeyheNi 

[PLENARNA SJEDNICA] Ovaj tjedan u Europskom parlamentu: 💉 nova farmaceutska strategija 🛒 jača zaštita potrošača 🛰️ industrijska strategija 🗣️ medijske slobode Više na: https://t.co/yIbIfHfwyk  https://t.co/f50UnJXFl7 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg