Please fill this field
Biljana BORZAN Biljana BORZAN
Biljana BORZAN

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Priekšsēdētāja vietniece

Horvātija - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Horvātija)

Dzimšanas gads : , Osijek

Sākums Biljana BORZAN

Locekle

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
DSAS
Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-MK
Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Eiropas Zāļu aģentūra (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) HR

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Podržavam ovo Izvješće. Jača Europska agencija za lijekove znači jaču otpornost EU-a za rješavanje mogućih budućih izazova veličine pandemije Covid-19.

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) HR

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Podržavam ovo Izvješće. Uniji je potreban ambiciozan akcijski program za zaštitu okoliša za 2030. godinu koji gura naprijed ka promjeni za održivu dobrobit.

Makroekonomiskā tiesiskā regulējuma pārskatīšana (A9-0212/2021 - Margarida Marques) HR

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Podržavam ovo Izvješće i pozivam na reviziju makroekonomskog zakonodavnog okvira kako bi se okončala era štednje i prešlo na okvir održivih ulaganja i odgovarajućih puteva smanjenja duga.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg