Please fill this field
Eric ANDRIEU Eric ANDRIEU
Eric ANDRIEU

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Francija - Parti socialiste (Francija)

Dzimšanas gads : , Narbonne

Sākums Eric ANDRIEU

Loceklis

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
DMER
Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg