Roberta
METSOLA

Rakstiski jautājumi - 8. sasaukums Roberta METSOLA

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Arab League-EU summit EN

18-04-2019 E-002062/2019 Komisija

Electric bikes EN

18-04-2019 E-002056/2019 Komisija