Please fill this field
Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Dzimšanas gads : , St Julians

7. sasaukums Roberta METSOLA

Politiskās grupas

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Biedrs

  • 20-05-2013 / 23-10-2013 : Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos
  • 20-05-2013 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 20-05-2013 / 30-06-2014 : Lūgumrakstu komiteja
  • 10-06-2013 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni un Kosovu

Aizstājēja

  • 03-05-2013 / 30-06-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Īslandes Apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā
  • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

all-activities

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg