Please fill this field
Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Dzimšanas gads : , St Julians

9. sasaukums Roberta METSOLA

Politiskās grupas

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 02-07-2019 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Priekšsēdētāja vietniece

  • 12-11-2020 ... : Eiropas Parlaments

Biedrs

  • 02-07-2019 ... : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
  • 12-11-2020 ... : Eiropas Parlamenta Prezidijs

Aizstājēja

  • 02-07-2019 ... : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Japānu
  • 14-09-2020 ... : Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg