Please fill this field
Stanislav POLČÁK Stanislav POLČÁK
Stanislav POLČÁK

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Čehija - Starostové a nezávisli (Čehija)

Dzimšanas gads : , Slavičín

Sākums Stanislav POLČÁK

Loceklis

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DMAG
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

BUDG
Budžeta komiteja
REGI
Reģionālās attīstības komiteja
DCAM
Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Situācija cilvēktiesību jomā Irānā, jo īpaši situācija, kādā atrodas uz nāvi notiesātie politieslodzītie

01-07-2020 O-000045/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Mutiski jautājumi

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

15-05-2020 ENVI_AD(2020)652333 PE652.333v01-00 ENVI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus
Stanislav POLČÁK

Circumstances surrounding the EEAS’s Special Report on the Narratives and Disinformation around the COVID-19/coronavirus Pandemic EN

08-05-2020 E-002857/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg