Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Rumānija - Partidul Social Democrat (Rumānija)

Dzimšanas gads : , Berești - Galați

Sākums Maria GRAPINI

Priekšsēdētāja vietniece

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Locekle

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

CONT
Budžeta kontroles komiteja
TRAN
Transporta un tūrisma komiteja
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Deputāta darbība pēdējā laikā

Produktu divējādā kvalitāte vienotajā tirgū

09-07-2020 O-000048/2020 Komisija
Mutiski jautājumi

Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) RO

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Am votat pentru că am considerat importantă această propunere de rezoluție deoarece dintre toate sectoarele economice majore, sectoarele transporturilor, culturii și turismului au fost afectate în cea mai mare măsură de criza provocată de COVID-19, o rată ridicată a șomajului afectând în special lucrătorii sezonieri și cei aflați în situații vulnerabile.
Consider că turismul reprezintă un sector strategic al economiilor statelor membre, chiar dacă acesta este diferit de la un stat membru la altul. Cred că ar trebui să avem o strategie globală privind turismul, trebuie să avem diferite produsele turistice în toate statele membre: culturale, de aventură, sportive, agro-alimentare, rurale, ecumenice, balneare și de sănătate, însă pentru aceasta este nevoie de o susținere bugetară.
Este important să avem măsuri prin care să se redea turiștilor încrederea de a călători din nou spre Europa și în Europa, pentru a reduce la minimum pierderile suplimentare din acest sector și, de asemenea, pentru a asigura sustenabilitatea acestui sector pe termen lung.
În contextul acestei crize generate de COVID-19, este necesară revenirea la libera circulație fără restricții a persoanelor, fiind necesară stabilirea unui mecanism la nivelul UE pentru a defini rata unui nivel suficient de scăzut de transmitere și aplicarea uniformă a acestei rate în întreaga UE.
Lucrătorii transfrontalieri și sezonieri au o importanță majoră pentru prestarea de servicii în sectorul turismului, ca o componentă-cheie a efortului de redresare economică, și consider că este esențial să se ia măsuri care să încurajeze mobilitatea acestora și să le protejeze drepturile, inclusiv printr-o mai bună punere în aplicare a legislației existente.
Cred că este important să avem un sistem european de garantare a călătoriilor astfel încât companiile să dispună de lichiditatea financiară necesară pentru a garanta atât rambursarea costurile achitate de călători, cât și a costurilor de repatriere, împreună cu o compensare corectă pentru posibilele daune suferite în caz de faliment.
Regret că nu avem o linie bugetară dedicată turismului sustenabil în următorul Cadru Financiar Multianual și lipsa actuală a unui instrument financiar concret și specific, pe termen scurt, pentru a sprijini redresarea sectorului.
Statele membre trebuie să sprijine de urgență întreprinderile și lucrătorii, inclusiv lucrătorii independenți din sectorul transporturilor, al culturii și al turismului, în special IMM-urile, inclusiv macro-întreprinderile și întreprinderile familiale, în gestionarea lichidităților lor, pentru a le ajuta să își mențină locurile de muncă și pentru a reduce sarcinile administrative inutile.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg