Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Rumānija - Partidul Social Democrat (Rumānija)

Dzimšanas gads : , Berești - Galați

Sākums Maria GRAPINI

Priekšsēdētāja vietniece

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Locekle

AFCO
Konstitucionālo jautājumu komiteja
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

CONT
Budžeta kontroles komiteja
TRAN
Transporta un tūrisma komiteja
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Deputāta darbība pēdējā laikā

OPINION on the Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Antonio TAJANI

Makrofinansiālās palīdzības sniegšana paplašināšanās un kaimiņreģiona partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmijas krīzi RO

15-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Este prioritar să ajutăm de urgență țările vecine care se confruntă cu provocările pe care le prezintă situația COVID. Am stabilit întotdeauna că distribuția AMF trebuie făcută cu maximă transparență și condiționalitate din partea țării beneficiare pentru ca banii să fie cheltuiți în conformitate cu angajamentele de bună guvernare. De la Comisie, Consiliu și alături de alți creditori internaționali, am încercat întotdeauna să ne asigurăm că banii sunt întotdeauna repartizați pentru a realiza investiții durabile și conduse de oameni - am subliniat, de asemenea, că PE nu ar trebui niciodată presat pentru a accepta pur și simplu propunerile MAE pentru că timpul apasă.
Cu toate acestea, în acest caz, având în vedere situația COVID, aceasta este cu adevărat și, prin urmare, am susținut în mod excepțional utilizarea procedurii de urgență, motiv pentru care am votat acest raport.

Pagaidu pasākumi attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu RO

15-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Pandemia de COVID-19 cauzează o puternică încetinire a economiei, din cauza scăderii bruște a cererii și din cauza măsurilor publice luate pentru limitarea răspândirii pandemiei.
Gravitatea consecințelor va depinde atât de durata pandemiei, cât și de măsurile de salvare și de redresare luate la nivel european și național. În special, pandemia are un impact major asupra sectorului aviației. Dacă nu se iau măsuri, criza de lichidități din sectorul aviației poate duce la insolvențe în scurt timp.
Aviația este unul dintre cele sectoarele cele mai lovite de această criză, însă are o importanță strategică pentru Uniune, contribuind în mod vital la ansamblul economiei UE și la ocuparea forței de muncă în Europa.
În contextul aceste situații imprevizibile este necesară modificarea normelor comune privind acordarea de licențe transportatorilor aerieni, măsurile de urgență, prelungirea perioadei în care furnizorii de servicii de handling la sol își pot desfășura activitatea pe aeroporturile din Uniune, introducerea unei proceduri de urgență pentru selectarea furnizorilor de servicii de handling la sol în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Aceste modificări au menirea de a susține sectorul aviației să facă față mai ușor acestei crize și șocurilor economice cu care se confruntă, de aceea am votat această propunere.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg