Please fill this field
Jens GIESEKE Jens GIESEKE
Jens GIESEKE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Vācija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Lingen

Sākums Jens GIESEKE

Priekšsēdētāja vietnieks

DCAM
Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

Loceklis

TRAN
Transporta un tūrisma komiteja
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
BECA
Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu
D-IN
Delegācija attiecībām ar Indiju

Deputāta darbība pēdējā laikā

Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) vadlīniju pārskatīšana (debates) DE

19-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-19(2-072-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Jauna Eiropas MVU stratēģija (debates) DE

14-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-14(1-125-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg