Please fill this field
Klaus BUCHNER Klaus BUCHNER
Klaus BUCHNER

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Loceklis

Vācija - Ökologisch-Demokratische Partei (Vācija)

Dzimšanas gads : , München

Sākums Klaus BUCHNER

Loceklis

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
SEDE
Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Aizstājējs

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-IR
Delegācija attiecībām ar Irānu
D-IN
Delegācija attiecībām ar Indiju

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg