Please fill this field
Joachim SCHUSTER Joachim SCHUSTER
Joachim SCHUSTER

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Vācija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Rastatt

Sākums Joachim SCHUSTER

Priekšsēdētāja vietnieks

D-ZA
Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Loceklis

ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājējs

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
SEDE
Drošības un aizsardzības apakškomiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Bas EICKHOUT

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg