Ivan ŠTEFANEC : Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par saistībām 

Kontakti