Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Slovākija - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Považská Bystrica

Sākums Ivan ŠTEFANEC

Loceklis

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Aizstājējs

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja
D-UA
Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Lack of various types of vaccines in Ukraine EN

18-07-2022 E-002633/2022 Komisija
Rakstiski jautājumi

Krievijas iebrukums Ukrainā: pagaidu pasākumi attiecībā uz Ukrainas izdotiem autovadītāja dokumentiem (C9-0201/2022) SK

07-07-2022
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanas noteikšana par noziegumu saskaņā ar LESD 83. panta 1. punktu (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (balsošana) SK

07-07-2022
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Kontakti

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex