Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Slovākija - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Považská Bystrica

Sākums Ivan ŠTEFANEC

Loceklis

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Aizstājējs

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja
D-UA
Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
DACP
Delegācija OACPS un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
DAFR
Delegācija Āfrikas un ES Parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Eudamed pakāpeniska ieviešana, informēšanas pienākums piegādes pārtraukuma gadījumā un pārejas noteikumi, kas piemērojami noteiktām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm (C9-0010/2024) SK

25-04-2024
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Postupné zavádzanie databázy Eudamed, informačná povinnosť v prípade prerušenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Tento návrh sa zaoberá dvomi naliehavými otázkami. Po prvé je jeho cieľom ďalej predĺžiť prechodné obdobie pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na účely zmiernenia rizika nedostatku týchto výrobkov, najmä vysokorizikových diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, ktoré sa používajú napríklad na testovanie infekcií krvi alebo orgánov od darcov alebo na určovanie krvnej skupiny pri transfúziách. Po druhé je cieľom návrhu umožniť postupné zavádzanie elektronických systémov integrovaných do Európskej databázy zdravotníckych pomôcok, ktoré sú dokončené.

Starpiestāžu ētikas struktūra (A9-0181/2024 - Daniel Freund) SK

25-04-2024
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Parlament prijal dohodu, ktorá umožňuje vypracovanie prísnych spoločných etických noriem a výmenu najlepších postupov, ako aj preskúmanie jednotlivých prípadov nezávislými expertmi na žiadosť inštitúcie alebo poradného orgánu, ktorý je zmluvnou stranou dohody v súvislosti s akýmkoľvek vyhlásením ich členov.

2025. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou) SK

25-04-2024
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Parlament schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2025.

Kontakti

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex