Ivan ŠTEFANEC : Sākums 

Loceklis 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Japānu 

Aizstājējs 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Cilvēktiesību apakškomiteja 
Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti