Please fill this field
Maria ARENA Maria ARENA
Maria ARENA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Beļģija - Parti Socialiste (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Mons

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Maria ARENA

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg