Please fill this field
Maria ARENA Maria ARENA
Maria ARENA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Beļģija - Parti Socialiste (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Mons

Rakstiski atbildami jautājumi (kopā ar atbildi) Maria ARENA

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Cooperation with Guinea EN

15-04-2021 E-002058/2021 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Conviction of the Palestinian human rights defender Issa Amro EN

08-03-2021 E-001311/2021 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Murder of environmental defender Fidel Heras Cruz in Oaxaca, Mexico EN

25-02-2021 E-001136/2021 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Attack on a trade unionist and on a WHRD in Colombia EN

10-02-2021 E-000836/2021 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Twinning projects with Israel EN

08-12-2020 P-006668/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg