Please fill this field
Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Zviedrija - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Brännkyrka

9. sasaukums Jytte GUTELAND

Politiskās grupas

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 02-07-2019 ... : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zviedrija)

Biedrs

  • 02-07-2019 ... : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Irānu
  • 19-06-2020 ... : Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Aizstājēja

  • 02-07-2019 ... : Ārlietu komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg