Please fill this field
Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Zviedrija - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Brännkyrka

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Jytte GUTELAND

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2020. gada izaugsmes pētījums

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg