Please fill this field
Agnes JONGERIUS Agnes JONGERIUS
Agnes JONGERIUS

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Nīderlande - Partij van de Arbeid (Nīderlande)

Dzimšanas gads : , Vleuten-De-Meern

Rakstiski balsojumu skaidrojumi Agnes JONGERIUS

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām NL

17-04-2020

Vandaag heb ik vóór het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus gestemd.
Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai NL

17-04-2020

Mensen moeten centraal staan in de strijd tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan. Dat vindt de PvdA terug in deze resolutie. Mede daarom stemmen wij voor.
Maar er is meer. Het Parlement heeft vastgelegd dat het geld dat vrijkomt ten goede moet komen aan diverse sectoren, bevolkingsgroepen en regio’s, inclusief de overzeese Koninkrijksdelen. De lijn van de PvdA dat steunmaatregelen niet mogen worden gebruikt voor bonussen of betaling van dividend aan aandeelhouders is overgenomen. Daarentegen komt er juist financiële steun voor werknemers die gedeeltelijk werkloos raken en blijft de Green Deal prioriteit. Ook staan wij samen sterker bij het produceren en verspreiden van medische apparatuur, vaccins en medicijnen.
Het is essentieel dat landen erkennen dat zij in deze crisis afhankelijk zijn van elkaar: daarom ondersteunen wij voorstellen, zoals de herstelobligaties. Ook hebben wij gezien dat lidstaten zoals Hongarije deze crisis aanwenden om de democratie uit te hollen. Voor ons is dat volstrekt onacceptabel. Wij zijn verheugd dat schuldenverlichting voor ontwikkelingslanden onderdeel is van deze resolutie.
Tot slot is er nadrukkelijk aandacht voor de meest kwetsbaren, zoals vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Zij verdienen altijd onze steun, crisis of niet.

Laika nišu piešķiršana Kopienas lidostās: kopīgi noteikumi NL

26-03-2020

Europese luchthavens voorspellen een verlies van 67 miljoen passagiers in het eerste kwartaal van 2020 door de coronacrisis. En toch moeten zogenaamde “spookvluchten” zonder passagiers vliegen vanwege de toewijzing van slots op luchthavens (jaarlijks) en de daarbij behorende verplichting dat er voor 80 % gevlogen moet worden op deze route. Deze verplichting heeft ten tijde van de coronacrisis catastrofale gevolgen voor het milieu en voor de luchtvaartmaatschappijen. Dit moeten wij in Europa voorkomen! Er moet dus een tijdelijke uitzondering mogelijk gemaakt worden zodat luchtvaartmaatschappijen geen lege vluchten meer hoeven te laten vliegen. De crisis zal nog minstens tot het einde van het zomerseizoen voelbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom steunt de PvdA het voorstel voor een tijdelijke uitzondering van de slotsregeling tot en met 24 oktober 2020

Īpaši pasākumi, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu) NL

26-03-2020

De coronacrisis vraagt om aangepaste regelgeving, snelheid in besluitvorming en financiële ruimte. Het is daarom goed dat de openstaande structuurfondsen à 37 miljard euro zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld voor de regio’s en sectoren die het hardst getroffen worden door het virus; de gezondheidszorg, het mkb en de arbeidsmarkt. Ziekenhuizen hebben te kampen met ernstige tekorten aan medische producten zoals mondkapjes, ondernemers kunnen hun personeel niet meer doorbetalen en zelfstandigen zitten zonder opdrachten thuis. We merken allemaal de directe gevolgen van corona in onze omgeving. Deze 37 miljard zal de coronacrisis niet oplossen, maar is alvast een eerste stap in de goede richting. Daarom heeft de PvdA voor het Commissievoorstel over het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons gestemd.

Priekšlikums par to, lai dalībvalstīm un valstīm, kuras risina sarunas par pievienošanos Savienībai, sniegtu finansiālu palīdzību, ja tās nopietni skārusi liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācija NL

26-03-2020

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een uitzonderlijke noodsituatie op het Europese continent. Solidariteit met de lidstaten en toekomstige lidstaten die het zwaarst getroffen worden, is nu heel belangrijk. Het is dan ook goed dat we het Europees Solidariteitsfonds dat bestaat voor financiële hulp bij natuurrampen nu verbreden en het geld ook beschikbaar stellen voor lidstaten die zijn getroffen door rampen op het gebied van de volksgezondheid. 800 miljoen is hiermee beschikbaar. Daarom heeft de PvdA voor dit voorstel gestemd.

ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) NL

12-02-2020

Vandaag stemde ik tegen het handels- en investeringsverdrag met Vietnam omwille van een aantal redenen. Zo maak ik me ernstig zorgen over de positie van vakbonden, milieuorganisaties en mensenrechtenactivisten in Vietnam.
Nu we in Europa een klimaatnoodsituatie hebben uitgeroepen, moeten we milieurechten echt op gelijke voet zetten met economische belangen. De verdragen met Vietnam bevatten echter geen bindende hoofdstukken als het gaat om duurzame ontwikkeling. Daarnaast ratificeerde Vietnam slechts één van de IAO-verdragen en liet ze niet alle politieke gevangenen vrij. Dat is simpelweg niet voldoende.
Verder moet er een openbare multilaterale geschillenbeslechting komen wanneer het aankomt op investeringsbescherming die gelijke toegang en bescherming biedt voor maatschappelijke belangen. Ik blijf me daarom uitspreken tegen privésystemen als ICS die in dit verdrag nog steeds geduld worden.
Ik kan omwille van al deze redenen niet instemmen met een verdrag dat winstbejag en multinationals boven mens en milieu stelt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg