Please fill this field
Marcel de GRAAFF Marcel de GRAAFF
Marcel de GRAAFF

Identitātes un demokrātijas grupa

Loceklis

Nīderlande - Partij voor de Vrijheid (Nīderlande)

Dzimšanas gads : , Rotterdam

Sākums Marcel de GRAAFF

Loceklis

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-IL
Delegācija attiecībām ar Izraēlu

Deputāta darbība pēdējā laikā

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg