Please fill this field
Esteban GONZÁLEZ PONS Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Spānija - Partido Popular (Spānija)

Dzimšanas gads : , Valencia

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus Esteban GONZÁLEZ PONS

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS 2018. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg