Dace MELBĀRDE : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Kultūras un izglītības komiteja 

Locekle 

Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kopējs lādētājs mobilajām radioiekārtām (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā (B9-0035/2020) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti