Please fill this field
Annika BRUNA Annika BRUNA
Annika BRUNA

Identitātes un demokrātijas grupa

Locekle

Francija - Rassemblement national (Francija)

Dzimšanas gads : , Versailles

Sākums Annika BRUNA

Locekle

FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
ANIT
Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā
D-BY
Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
D-CA
Delegācija attiecībām ar Kanādu

Deputāta darbība pēdējā laikā

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (A9-0177/2021 - Maria da Graça Carvalho) FR

24-06-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui veut améliorer la législation concernant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance (Euro HPC JU) qui doit permettre la mise en commun des ressources européennes afin de développer des supercalculateurs haut de gamme pour le traitement des mégadonnées.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg