Please fill this field
Bernd LANGE Bernd LANGE
Bernd LANGE

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Vācija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Oldenburg

5. sasaukums Bernd LANGE

Politiskās grupas

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Biedrs

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Vides, sabiedribas veselibas un pateretaju politikas komisija
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacija attiecibam ar Dienvidafriku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Vides, veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības politikas komiteja
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Aizstājējs

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Rupniecibas, arejas tirdzniecibas, petijumu un energijas komisija
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Rūpniecības, ārējās tirdzniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

all-activities

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Batteries and accumulators EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(13)

Integrated product policy EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(14)

Fluorinated greenhouse gases EN

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(9)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg