Please fill this field
Bernd LANGE Bernd LANGE
Bernd LANGE

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Vācija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Oldenburg

Sākums Bernd LANGE

Priekšsēdētājs

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Loceklis

CPCO
Komiteju priekšsēdētāju konference
DASE
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

Aizstājējs

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par ES un ASV turpmākajām attiecībām

17-06-2021 INTA_AD(2021)691423 PE691.423v02-00 INTA
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus
Bernd LANGE

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg