Evelyne GEBHARDT : 4. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Biedrs 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Tieslietu un pilsonu tiesibu komisija
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegacija attiecibam ar Krieviju
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegacija attiecibam ar Krieviju
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Tieslietu un pilsonu tiesibu komisija

Aizstājēja 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Vides, sabiedribas veselibas un pateretaju aizsardzibas komisija
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Sieviešu tiesibu komisija
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegacija attiecibam ar Krieviju
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegacija attiecibam ar Kinas Tautas Republiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Vides, sabiedribas veselibas un pateretaju aizsardzibas komisija
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Sieviešu tiesibu komisija
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Pagaidu komisija, izveidota ricibas saskana ar rekomendacijam attieciba uz BSE (liellopu suklveida encefalopatijas) parraudzibai
 • 14-10-1997 / 30-11-1997 : Delegacija attiecibam ar Krieviju
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegacija attiecibam ar Kinas Tautas Republiku
 • 01-12-1997 / 23-02-1999 : Delegacija ES-Krievijas parlamentaras sadarbibas komisijai
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegacija ES-Krievijas parlamentaras sadarbibas komisijai
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegacija attiecibam ar Kinas Tautas Republiku

Kontakti