Evelyne GEBHARDT : 9. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 02-07-2019 ... : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Biedrs 

  • 02-07-2019 ... : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Aizstājēja 

  • 02-07-2019 ... : Juridiskā komiteja

Kontakti