Please fill this field
Sara SKYTTEDAL Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Zviedrija - Kristdemokraterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Tyresö

Sākums Sara SKYTTEDAL

Priekšsēdētāja

D-IQ
Delegācija attiecībām ar Irāku

Locekle

CPDE
Delegāciju vadītāju konference
ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Aizstājēja

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
DMAG
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās

Deputāta darbība pēdējā laikā

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A9-0021/2020 - Maria Grapini) SV

14-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Idag röstade vi om Europaparlamentets egen ansvarsfrihet för 2018. I tillhörande resolution kom frågan om ledamöternas konton för allmänna utgifter upp. Kristdemokraterna lovade i valrörelsen att arbeta för ökad transparens avseende regelverket för dessa utgifter. Exakt hur detta ska gå till är dock ingen självklarhet. I den här specifika omröstningen drog min kollega och jag olika slutsatser huruvida de föreslagna förändringarna av regelverket - som röstades igenom av parlamentet - är det bästa sättet att öka transparensen. Partiets grundläggande hållning är dock glasklar: fusk, missbruk eller slöseri får inte förekomma. Inom Kristdemokraterna sker redovisningen av dessa medel i dagsläget internt.

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier) SV

14-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Idag har Europaparlamentet röstat om ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. Kristdemokraterna röstade för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet i detta hänseende.
Kristdemokraterna har tidigare år röstat för att skjuta upp beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen. Detta främst på grund av den höga felnivån för utbetalningar, som varit långt över den acceptabla nivån om två procent. För budgetåret 2018 bedöms den mest sannolika felnivån uppgå till 2,6 procent och revisionsrätten konstaterar att lagligheten och korrektheten har ökat. Vi kristdemokrater är dock fortfarande kritiska till den för höga felnivån, och röstade därför för den tillhörande resolutionen som uttrycker kritik och oro för kommissionens brister.
Vidare röstade vi mot ett ändringsförslag som uppmuntrar kommissionen att i, avsaknad av betydande framsteg, överväga att dra in det så kallade IPA-stödet - ett föranslutningsstöd som tillfaller aspirerande medlemsländer - för Turkiet. Vi kristdemokrater är av åsikten att EU borde avbryta medlemsförhandlingarna med Turkiet, men anser alltjämt inte att EU kan eller ska stoppa föranslutningsstöd till kandidatländer innan EU formellt avbrutit anslutningsförhandlingarna.

Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecībā un akvakultūrā SV

17-04-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Idag röstade Europaparlamentet om ett förslag som gör avsteg från, en för Sverige, viktig princip gällande kontrollen av fisket. Man beslutade att stryka viktiga öronmärkta medel som är avsedda för kontroll och datainsamling. I ett normalläge hade utgångspunkten varit att rösta mot, men med tanke på den extraordinära situation vi befinner oss i så beslutade de kristdemokratiska parlamentarikerna att rösta för förslaget. Detta dock med brasklappen att det aktuella undantaget inte får föregripa kommande förordning om EHFF.

Sara SKYTTEDAL
Sara SKYTTEDAL

Vietnē “EP Newshub”

Svenska soldater har i över 60 år visat mod i ett flertal internationella insatser. Den 29 maj visar vi uppskattning för de uppoffringar som de gjort för att försvara friheten och bidra till en säkrare omvärld. 🇸🇪 Är så klart särskilt stolt över min favoritveteran #veterandagen https://t.co/ApMHgfn0vf 

Skriver i @nwtse om varför den viktigaste klimatfrågan är skydd för Europeisk konkurrenskraft. Om vi misslyckas där, kommer följden bli att marknaden tas över av företag i delar av världen som har långt lägre klimatmål än vad vi har i Europa.   https://t.co/R8G1F8Elm5 

Vilken är den minst använda emojin? Jag gissar skruvstäd. 🗜

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg