Please fill this field
Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Zviedrija - Moderaterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Västerås

Sākums Jessica POLFJÄRD

Priekšsēdētāja vietniece

D-MX
Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Locekle

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja
EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
DEEA
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas (debašu turpināšana) SV

08-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-08(1-180-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus
Jessica POLFJÄRD

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Riktlinjer för budget 2021 A9-0110/2020
Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg