Please fill this field
Arba KOKALARI Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Zviedrija - Moderaterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Stockholm

Sākums Arba KOKALARI

Locekle

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Aizstājēja

AFET
Ārlietu komiteja
D-BY
Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Moderaterna stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna efter coronakrisen, eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att snabbt och tryggt kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och resor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan och stärka konkurrenskraften. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Vi röstade för den gemensamma resolutionen för att markera mot och ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Black Lives Matter-demonstrationerna har på kort tid blivit en global rörelse för att manifestera alla människors lika värde och kritiken mot polisvåldet i USA är berättigad. Att George Floyds död väcker avsky är självklart. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige inte har samma historia av rasism inom rättsväsendet som USA har. Det är också viktigt att tydligt ta avstånd från problem och våld som är kopplat till den senaste tidens demonstrationer. Därför röstade Moderaterna ja till ett antal ändringsförslag som syftade till att lyfta fram även dessa perspektiv i resolutionen.

Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Vietnē “EP Newshub”

Jämställdhetsutskottet i @Europarl_EN har röstat JA till mitt förslag om att villkora EU:s långtidsbudget med en rättsstatsmekanism. Vi moderater fortsätter driva frågan hela vägen i EU-parlamentet. Läs mer: https://t.co/LVKrd2xfnZ 

RT @ElisabethSvan: Än en gång gömmer sig statsministern och skickar fram ersättare i olika partiledarintervjuer. Hur kan media dansa med i den dansen? Har det gått så långt att det blivit det nya normala; Sveriges statsminister behöver inte svara på relevanta frågor i direktsända intervjuer?

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg