Please fill this field
Stefan BERGER Stefan BERGER
Stefan BERGER

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Vācija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Mönchengladbach

Sākums Stefan BERGER

Loceklis

ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja
D-JP
Delegācija attiecībām ar Japānu

Aizstājējs

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
FISC
Nodokļu jautājumu apakškomiteja
DARP
Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg