Please fill this field
Tomislav SOKOL Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Horvātija - Hrvatska demokratska zajednica (Horvātija)

Dzimšanas gads : , Zagreb

Sākums Tomislav SOKOL

Loceklis

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
D-TR
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Aizstājējs

REGI
Reģionālās attīstības komiteja
D-ME
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

2019. gada ziņojums par banku savienību (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HR

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Inovativne financijske tehnologije korjenito mijenjaju financijski sektor, uključujući bankarske i platne usluge, a potrošačima na tržištu nude širi raspon odluka.
S druge strane, nove tehnologije donose i nove izazove koje je potrebno riješiti, poput osiguravanja održivih prekogranično interoperabilnih poslovnih modela, nužnosti jednakih uvjeta u pogledu regulacije i nadzora te kibersigurnosti.
Za rješavanje tih rizika od ključne je važnosti koordinirano djelovanje, uključujući uspostavu makrobonitetnih alata i daljnju operacionalizaciju postojećih alata za suzbijanje prijetnji za financijsku stabilnost. Ključ za učinkovitost napora za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma također leži u koordiniranom djelovanju nadležnih tijela i financijskih institucija.
Kada je riječ o pranju novca i financiranju terorizma potrebno je dodatno provesti procjene učinka koji mogu proizaći iz ranjivosti. Ove ranjivosti mogu nastati iz sve veće upotrebe novih tehnologija u kreditnim i financijskim institucijama te brzog širenja kriptomaterijala, s obzirom na anonimnost povezanu s tom imovinom i nepostojanja zajedničkog regulatornog režima.
Prepoznavanje svih potencijalnih izazova i načina adekvatnog razrješavanja istih od iznimne je važnosti, stoga sam podržao ovo izvješće.

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) HR

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

S obzirom na to da se Europska unija suočava s nezapamćenom krizom uzorkovanom pandemijom bolesti COVID-19 koja je pogodila sve aspekte života, a koju se ne može riješiti uobičajenim proračunom, Europska komisija iznijela je novi prijedlog za Višegodišnji financijski okvir koji će stupiti na snagu 2021. godine.
U sklopu novog proračuna posebno je istaknuta nužnost stavljanja naglaska na ublažavanje učinaka epidemije bolesti COVID-19 i podupiranje gospodarskog oporavka, na temelju europskog zelenog plana i digitalne transformacije, kako bi se pružila kvalitetna rješenja za povećane društvene, ekološke, gospodarske i financijske izazove.
U sklopu proračuna predstavljen je i plan oporavka koji se mora temeljiti na europskom zelenom planu i digitalnoj transformaciji naših društava kako bi se obnovilo gospodarstvo te osigurala otpornost i uključenost.
S obzirom na činjenicu kako niti jedna država članica ne može prebroditi ovu krizu samostalno, već je potrebna solidarnost i potpora cijele Europske unije, podržao sam ovo izvješće.

Austrumu partnerība, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HR

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Europska unija zalaže se za sigurnost i stabilnost regije svojim političkim, kulturnim i gospodarskim ulaganjima u zemlje Istočnog partnerstva, s obzirom na to da su europski prosperitet i sigurnost usko povezani sa stanjem susjednih zemalja.
U skladu s time, potrebno je napredovati u ambicioznijim oblicima suradnje i integracije te potaknuti razvoj prilagođenih strategija sa svim zemljama Istočnog partnerstva. Također je važno održati uravnoteženi pristup između diferencijacije prilagođenih strategija unutar Istočnog partnerstva i inkluzivnosti, koherentnosti i dosljednosti multilateralnog okvira. Uz to, potrebno je uvesti instrumente kao što su zakonski pregled i sektorske mape puta kako bi se utvrdila spremnost zemalja Istočnog partnerstva u pridržavanju pravne stečevine EU-a.
Bitno je primijetiti da su zemlje Istočnog partnerstva posljednjih godina bile podložne ambicijama trećih zemalja, poput Kine, Turske te nekih zaljevskih država. Stoga je nužno pojačati suradnju između EU-a i Istočnog partnerstva u sigurnosti i obrani, pritom posvećujući posebnu pozornost mirnom rješavanju regionalnih sukoba i sprečavanju i rješavanju novih vrsta izazova, poput hibridnih prijetnji i kibernapada ili uplitanja trećih strana u političke, izborne i druge demokratske procese.
Prepoznajući važnost daljnjeg razvoja odnosa EU-a i zemalja Istočnog partnerstva, podržao sam ovo izvješće.

Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL

Vietnē “EP Newshub”

Borba za prava pacijenata, jedinstveni punjač i veća uloga zdravstva u 🇪🇺 presjek su moje prve godine mandata u @Europarl_EN. Na videokonferenciji @EP_Zagreb osvrnuo sam se i na plan oporavka EU, kao i na ulogu 🇩🇪 predsjedanja Vijećem 🇪🇺.

@AndorDeli @AndrejPlenkovic @dubravkasuica @KarloRessler @ZovkoEU @EPPGroup Puno hvala Andore.

RT @AndrejPlenkovic: Hvala! #SigurnaHrvatska 🇭🇷 https://t.co/7EvCJ1oJFz 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg