Please fill this field
Marlene MORTLER Marlene MORTLER
Marlene MORTLER

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Vācija - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Vācija)

Dzimšanas gads : , Lauf

9. sasaukums Marlene MORTLER

Politiskās grupas

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 02-07-2019 ... : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Vācija)

Priekšsēdētāja vietniece

  • 26-09-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Biedrs

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
  • 02-07-2019 ... : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  • 19-06-2020 ... : Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Aizstājēja

  • 02-07-2019 ... : Attīstības komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
  • 11-02-2020 ... : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg