Please fill this field
Marlene MORTLER Marlene MORTLER
Marlene MORTLER

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Vācija - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Vācija)

Dzimšanas gads : , Lauf

Sākums Marlene MORTLER

Priekšsēdētāja vietniece

D-ZA
Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Locekle

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
ANIT
Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā

Aizstājēja

DEVE
Attīstības komiteja
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-AL
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Lead poisoning in children in the EU and worldwide EN

04-08-2020 P-004500/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

ATZINUMS par zāļu trūkumu — jaunās problēmas risināšana

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Beata KEMPA

Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) EN

28-05-2020 P-003262/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg