Please fill this field
Marlene MORTLER Marlene MORTLER
Marlene MORTLER

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Vācija - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Vācija)

Dzimšanas gads : , Lauf

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Marlene MORTLER

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par zāļu trūkumu — jaunās problēmas risināšana

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg