Please fill this field
Damian BOESELAGER Damian BOESELAGER
Damian BOESELAGER

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Loceklis

Vācija - Volt (Vācija)

Dzimšanas gads : , Frankfurt am Main

Sākums Damian BOESELAGER

Loceklis

AFCO
Konstitucionālo jautājumu komiteja
D-CA
Delegācija attiecībām ar Kanādu

Aizstājējs

BUDG
Budžeta komiteja
ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2021. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

11-05-2020 A9-0102/2020 PE648.340v02-00 BUDG
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus
Olivier CHASTEL

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par eurozonas konverģencei un konkurētspējai paredzētā budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Damian BOESELAGER
Damian BOESELAGER

Vietnē “EP Newshub”

...but every day I’m reminded that others, sitting across from me, also share the same values. Especially in time like these, our mission is even more valuable: we need EU reform towards more coordination - to save jobs, the environment and in this case lives. https://t.co/XDGFdfvOdH 

🥂💯I year ago today 🤩✨this year has been very intense. Everyday, I do my best to fulfill Volt’s mission towards a more unified and transparent European Union. It’s not always easy being the only member of your party sitting there 1/3 https://t.co/8Gpc0U6uZE 

This needs to be officially investigated. No one should die at our borders, let alone be killed by them! This is not to blame Greece, it’s to show all EU citizens how far we allowed the situation to escalate. We need solidarity. We need humanity. We need an EU asylum system!!! https://t.co/DC4rgM87Tw 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg