Please fill this field
Delara BURKHARDT Delara BURKHARDT
Delara BURKHARDT

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Vācija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : ,

9. sasaukums Delara BURKHARDT

Politiskās grupas

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 02-07-2019 ... : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Biedrs

  • 02-07-2019 ... : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu

Aizstājēja

  • 02-07-2019 ... : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
  • 08-07-2019 ... : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 10-03-2020 ... : Delegācija attiecībām ar Palestīnu

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg