Please fill this field
Predrag Fred MATIĆ Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Horvātija - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Horvātija)

Dzimšanas gads : , Pozega

Sākums Predrag Fred MATIĆ

Loceklis

PECH
Zivsaimniecības komiteja
CULT
Kultūras un izglītības komiteja
DARP
Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Aizstājējs

FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-ME
Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Peter POLLÁK

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) HR

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Zastupnik Matić pozdravlja ponovno pokretanje kaznene istrage protiv češkog premijera u pogledu njegova sudjelovanja u projektu „Rodino gnijezdo” i vjeruje da će nacionalni pravosudni sustav nastaviti provoditi taj postupak neovisno i bez ikakvog političkog utjecaja.
Potrebno je osuditi bilo kakve potencijalne situacije sukoba interesa koje bi mogle ugroziti izvršenje proračuna EU-a i potkopati povjerenje građana EU-a u ispravno upravljanje novcem poreznih obveznika u EU-u.
Zastupnik Matić poziva Komisiju da se pobrine za primjenu politike nulte tolerancije prema sukobima interesa, da osigura brz povrat potencijalno nepravilno isplaćenih subvencija uz istodobno poštovanje vladavine prava.

2019. gada ziņojums par banku savienību (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HR

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Zastupnik Matić svjestan je da je bankarska unija jedno od ključnih dostignuća EU-a još od financijske krize 2008. godine.
Unija je uspjela osigurati siguran i otporan financijski i bankarski sektor za ulaganje u realnu ekonomiju, a pri tome ostvariti visoku razinu zaštite za građane od propasti banaka i financijskih tvrtki.
Matić smatra ključnim omogućavanje pravilnog i učinkovitog funkcioniranja jedinstvenog nadzornog i sanacijskog okvira i zbog toga je glasao za ovo izvješće.

Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

Vietnē “EP Newshub”

Osim ove dvije teme, mišljenje je važno i jer poziva na uvođenje seksualnog odgoja koji adresira rodne stereotipe, homofobiju, diskriminatorne stavove i mitove o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Iako se bavi Poljskom, moramo biti svjesni da je ovo pitanje važno za cijelu 🇪🇺!

Posebice me raduje da oko toga postoji jaka većina u odboru, a Poljsku smo pozvali da zaštiti SRHR, kao i prava LGBTI+ osoba. Uzimajući u obzir recentne sramotne odluke poput "LGBTI free zones" i regresije u zakonodavstvu u pobačaju, ovo mišljenje je izrazito važno.

Na FEMM odboru izglasalo se mišljenje na izvještaj o postojanju opasnosti da Poljska krši vladavinu prava. U mišljenju se osvrćemo na probleme vezane uz seksualno i reproduktivno zdravlje i prava te ističemo da je uskrata SRHR-a rodno uvjetovano nasilje. 🇪🇺 https://t.co/dwKWkIAGST 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg